Fotowoltaika hybrydowa
Fotowoltaika hybrydowa
23 listopada 2021
Odległość fotowoltaiki od kalenicy
Odległość fotowoltaiki od kalenicy
25 listopada 2021

Wypowiedzenie umowy fotowoltaicznej

Branża fotowoltaiczna to jedna z najszybciej rozwijających się w Polsce gałęzi gospodarki. Z tego względu powstaje coraz więcej spółek, które w swojej ofercie przedstawiają klientom wizję montażu własnych paneli fotowoltaicznych. Zdarza się jednak, że nie wszystkie zapisy w umowie okazują się korzystne dla inwestora. Co zrobić, gdy pochopnie podjęta decyzja grozi większą stratą niż zyskiem? Istnieją pewnie warunki umożliwiające klientom wypowiedzenie umowy fotowoltaicznej.

Czy odstąpienie od umowy na fotowoltaikę jest możliwe?

Ustawa o prawach konsumenta z 2014 roku gwarantuje każdej stronie, która korzysta z usług przedsiębiorcy możliwość odstąpienia od podpisanej umowy. Wyróżnia dwa szczególne przypadki, dzięki którym nie ma konieczności podawania konkretnych przyczyn podjętej decyzji. Jeżeli konsument zawarł umowę na odległość (na przykład za pośrednictwem Internetu lub telefonu) nie musi przejmować się uzasadnieniem. Drugim przypadkiem jest sytuacja, w której umowa została podpisana poza lokalem spółki. Takie prawo przysługuje inwestorom, którzy zdecydowali się na podpisanie umowy o realizację instalacji fotowoltaicznej.

Ile czasu może minąć, zanim wypowiedzenie umowy stanie się bardziej problematyczne? Przepisy określają konkretny okres czasu. Konsument może zrezygnować ze współpracy w ciągu 14 dni od podpisania zobowiązującego dokumentu. Wspomniane wcześniej dwa tygodnie są liczone od dnia sporządzenia umowy. Znaczenie ma także data przesłania odstąpienia od zobowiązania, a nie data otrzymania jej przez przedsiębiorstwo. Warto pamiętać, że w przypadku gdy spółka nie poinformowała klienta o możliwości odstąpienia od umowy, okres wypowiedzenia zwiększa się aż do 12 miesięcy.

Jak wypowiedzieć umowę na fotowoltaikę?

Wypowiedzenie umowy przez klienta wymaga złożenia przez niego odpowiedniego oświadczenia. Choć przepisy nie regulują konkretnej formy takiej deklaracji, najlepszym rozwiązaniem będzie przygotowanie wersji papierowej. Dzięki temu dokument będzie mógł zostać przekazany spółce, stanie się również rzetelnym materiałem dowodowym. W dokumencie należy zawrzeć kilka kluczowych informacji, między innymi:

  • Dane osobowe klienta
  • Dane dotyczące firmy, z którą nie chce się kontynuować współpracy
  • Miejsce i datę spisania umowy
  • Numer podpisanej umowy
  • Listę usług, z których konsument pragnie zrezygnować

Istnieje możliwość skorzystania z gotowych wzorów, przygotowanych wcześniej przez spółkę. Alternatywą pozostaje pobranie dokumentu z Internetu. Najbezpieczniejszym wyborem będzie jednak wybranie załącznika udostępnionego wraz z ustawą o prawach konsumenta.

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę, ale nie wiesz z jakim kosztami się to wiąże?
Wypełnij darmowy formularz i porównaj oferty sprawdzonych instalatorów w swoim województwie!

Co się dzieje po wypowiedzeniu umowy na fotowoltaikę?

W przypadku gdy klient podejmie decyzję o rezygnacji z zobowiązania na opisanych wcześniej warunkach, w świetle prawa podpisana umowa nie zostanie uznana za zawartą. W takim wypadku spółka zostaje zobowiązana do zwrotu wszystkich pieniędzy z przeprowadzonych do tej pory płatności wraz z zadatkiem. Wyjątkiem pozostaje sytuacja, w której część prac montażowych została już przeprowadzona. Jeżeli instalator zacznie pracę, klient pozostaje zobowiązany do pokrycia kosztów dotychczasowych usług.

Obowiązkiem konsumenta pozostanie zwrot dostarczonego towaru. W przypadku instalacji fotowoltaicznej zachodzą jednak pewne warunki, które odróżniają panele od innych zakupów chronionych przez prawo. Jeżeli umowa została podpisana poza lokalem przedsiębiorcy, sprzęt został już dostarczony do klienta, a gabaryty urządzeń uniemożliwiają zwrot towaru za pomocą poczty, instalator sam musi odebrać swój towar. W takim wypadku klient nie musi przejmować się organizacją transportu dla sprzętu.

Problem z wypowiedzeniem umowy fotowoltaicznej

Większość uczciwych instalatorów zdaje sobie sprawę z praw gwarantowanym konsumentom. Współpraca ze spółką, która respektuje prawo do zwrotu gwarantuje brak wystąpienia komplikacji związanych z odstąpieniem od zobowiązania. Usługi fotowoltaiczne nie kwalifikują się do sytuacji wykluczonych z prawa do odstąpienia od umowy. Z tego powodu klienci rzadko spotykają się z próbą nadużycia. Zdarzają się jednak przypadki, w których nieuczciwi instalatorzy próbują uniemożliwić realizację odstąpienia od podpisanego dokumentu.

Odstąpienie od umowy - fotowoltaika Columbus

Prosumenci zgłaszają, że w umowie spółki Columbus znajduje się zapis, który uniemożliwia odstąpienie od umowy. Spółka powołuje się w nim na artykuł 38 ustawy o prawach konsumenta. Zawarte w nim wiadomości wykluczają prawo do odstąpienia od zobowiązania w sytuacji, gdy umowa dotyczy cen uzależnionych od wahań na rynku, które są poza kontrolą spółki. W większości przypadków taki zapis tyczy się zakupu walut, w których wahania są kwestią nawet kilku sekund. W przypadku instalacji fotowoltaicznych, wahania nie są aż tak znaczące. Różnice w koszcie porównuje się w ujęciu jednego roku, a nie sekundy, minuty czy nawet tygodnia. Z tego powodu zapis okazuje się nieuzasadniony, a klienci powinni mieć prawo do odstąpienia od umowy tak, jak w przypadku innych instalatorów.

Odstąpienie od umowy - fotowoltaika Edison

Wiele prosumentów zastanawia się, czy odstąpienie od umowy ze spółką Edison jest problematyczne. Okazuje się, że w przypadku tego instalatora nie występują żadne komplikacje z egzekwowaniem swoich praw. Większość klientów podpisuje umowę z tym instalatorem bez wychodzenia z domu, dlatego opisane wcześniej prawo upoważnia inwestora do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni bez podawania przyczyny.

Wzór - odstąpienie od umowy fotowoltaika