Program Czyste powietrze

Co jest celem programu?

Program powstał z myślą o ograniczeniu emisji szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery z domów jednorodzinnych gdy korzystają z przestarzałych instalacji ogrzewania. Bardzo niebezpieczne dla środowiska są wszystkie źródła ciepła wykorzystujące paliwa kopalniane jak na przykład piece węglowe. Dzięki programowi masz możliwość wymienić nieefektywne źródło ciepła i poprawić efektywność energetyczną budynku dzięki montażowi fotowoltaiki na naszym dachu lub gruncie.


Ile wynosi kwota dofinansowania?

Otrzymasz zwrot nawet do 50% kosztów kwalifikacyjnych, jednak nie więcej niż 5000zł.

Kto może z niego skorzystać?

W przypadku gdy jesteś właścicielem jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł możesz skorzystać z wyżej opisanego programu. Do podwyższonego poziomu dofinansowania kwalifikujesz się również gdy jesteś właścicielem domu jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego z odrębną księgą wieczystą, a dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie jest większy niż 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Natomiast w gospodarstwie jednoosobowym kwota nie może przekraczać 1960 zł.

Jakie instalacje obejmuje program?

Dokumenty możesz złożyć gdy posiadasz już zamontowaną instalację fotowoltaiczną, ale również gdy jesteś w trakcie jej montażu. Warto zaznaczyć, że kwalifikujesz się do programu nawet zanim jeszcze podjęte zostaną prace instalacyjne . Rozliczane będą wydatki nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale inwestycja musi zostać ukończona najpóźniej w 30 miesięcy od daty złożenia. Beneficjent ma prawo skorzystać z innych dofinansowań na ten sam cel.

Kto przydziela dofinansowanie?

Program zainicjowany został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumenty należy składać w wojewódzkiej jednostce tego urzędu. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie zwolnione jest z opodatkowania.

Wymagane dokumenty

Nabór wniosków jest ciągły. Nie musimy czekać na ogłoszenie specjalnego terminu. Poza wypełnieniem wniosku (pobierz tutaj) konieczne będzie załączenie dokumentów potwierdzających nasz dochód. W przypadku gdy nas to dotyczy musimy również dołączyć:

  • Dokument potwierdzający nasze prawo własności do budynku (gdy we wniosku nie został wpisany numer księgi wieczystej zgodny z rejestrem elektronicznym)
  • Audyt energetyczny (jeżeli został przeprowadzony)
  • Kopię certyfikatu potwierdzającego spełnianie warunków programu przez źródło ciepła któro nie zostanie wymienione