Agregatorzy energii fotowoltaicznej

Kim jest agregator energii fotowoltaicznej? Na myśl może przychodzić urządzenie elektroniczne do generowania elektryczności. W tym przypadku chodzi jednak o coś zupełnie innego - agregator jest spółką, która stabilizuje dystrybucję energii w sieci. Jej zadaniem jest prognozowanie produkcji energii z Odnawialnych Źródeł i podjęcie odpowiednich działań, w zależności od aktualnej sytuacji. Jakie znaczenie może mieć agregator dla prosumenta?

Agregatorzy a prosumenci

Gdy prosument energii fotowoltaicznej zdecyduje się na współpracę z agregatorem, może liczyć na odkupienie przez niego wyprodukowanych wcześniej nadwyżek elektryczności. To jednak nie wszystko - w zależności od podpisanej umowy agregator może energię magazynować, udzielić pomocy w sprzedaży, zwiększyć autokonsumpcję albo wypożyczyć miejsce w innych magazynach energii. Uogólniając, zadaniem agregatora jest pomoc w zarządzaniu nadwyżkami elektryczności.

Agregacja energii to pewnego rodzaju giełda elektryczności. Spółka podejmuje decyzje o sprzedaży prądu gdy podaż jest niska, a cena wysoka. Pobierają ją także z innych źródeł, do przechowywania na później. Z tego powodu wszelkie magazyny energii są dla nich niezwykle cenne. Gdy inwestor posiada swój własny magazyn energii, zdarza mu się otrzymywać od agregatorów oferty wypożyczenia - za odpowiednią opłatą.

Rola agregatorów w energetyce

Podstawowym zadaniem spółek agregujących jest umiejętne zarządzanie przepływem energii przez sieć. W idealnych warunkach, w skali kraju produkuje się więcej energii akurat wtedy, gdy ludzie jej potrzebują. W rzeczywistości produkcja prądu uzależniona jest od wielu czynników. Przykładem może być energia ze słońca - produkowana tylko w dzień, gdy zapotrzebowanie na prąd jest mniejsze niż wieczorami. Podobnie z elektrowniami wiatrowymi, które generują elektryczność tylko gdy wieje wiatr. Agregatorzy prognozują produkcję energii z konkretnego źródła, co pozwala im odpowiednio zareagować i zwiększyć lub zmniejszyć jednocześnie popyt i podaż w skali całego państwa.

Agregator Sonnen

Spółka Sonnen oferuje różnorodne usługi swoim klientom. Przede wszystkim, prosument może wykupić od agregatora swój własny magazyn energii, co zwiększa autokonsumpcję. Stając się częścią społeczności, możliwe staje się także odsprzedawanie nadwyżek innym członkom sonnenCommunity. Trzecią interesującą opcją jest możliwość wynajęcia spółce swojego prywatnego magazynu. Dzięki takim magazynom mogą oferować usługi elastyczności Operatorom Systemu Dystrybucji, czyli wprowadzanie do sieci energii z akumulatorów gdy jest to konieczne. Największą popularnością wśród prosumentów cieszy się jednak możliwość odsprzedaży swoich nadwyżek innym członkom społeczności.

W przyszłości Sonnen planuje uruchomienie swojej działalności również w Polsce. Oferta z pewnością będzie obejmować znane stałym klientom magazyny energii, choć nie wyróżniają się najwyższą pojemnością. Współpraca z Sonnen jest opłacalna gdy w pobliżu znajduje się wiele innych członków społeczności, co zachęca do zakładania spółdzielni energetycznych.

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę, ale nie wiesz z jakim kosztami się to wiąże?
Wypełnij darmowy formularz i porównaj oferty sprawdzonych instalatorów w swoim województwie!

Agregator Voltalis

Bardzo interesujące rozwiązanie oferuje agregator z Francji. Spółka Voltalis oferuje swoim klientom darmowe sterowniki, które kontrolują pracę urządzeń elektrycznych w domu. Przemyślane zarządzenie energią pozwala zwiększyć autokonsumpcję, co maksymalizuje oszczędność klienta. Do sterownika podpina się między innymi pompy ciepła, grzałki i wiele więcej. Co w zamian zyskuje spółka? Podpisując umowę, klienci zgadzają się na zdalne wyłączanie wybranych sprzętów elektrycznych na około 10 minut w sytuacji, gdy zapotrzebowanie energetyczne jest większe. Zmniejszenie zużywanej energii odnosi taki sam skutek, jak przesłanie większej ilości prądu przez sieć, co obniża ceny elektryczności.

W przypadku gdy farma fotowoltaiczna osiągnęła mniejsze niż zaplanowane uzyski, musiałaby zapłacić karę. Dodatkowo zaburza się bilans energetyczny w sieci całego kraju. Wyłączenie części urządzeń przez agregatora zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne, dzięki czemu farma nie będzie zobowiązana do opłacenia kary, a prosumenci nie zapłacą więcej za zużywaną energię. Krótka przerwa w dostawie prądu do wybranych urządzeń nie jest zauważalna przez prosumentów, więc zyskują wszyscy.

Agregator w Polsce - Columbus

Firma Columbus jako jedna z nielicznych w branży fotowoltaicznej oferuje klientom opcję agregacji. Na ten moment nie jest ona zbyt atrakcyjna - prosument musi znajdować się w taryfie G12w, a odbiór energii odbywa się tylko w weekendy, wolne dni, a w tygodniu od 13:00-15:00 i 22:00-6:00. Uwarunkowane jest to faktem, że w te dni zapotrzebowanie na prąd jest niskie. W przyszłości planowane jest wprowadzenie systemu bilansowania 1:1, bez ograniczeń czasowych. Okazuje się, że z oferty będą mogli skorzystać nie tylko klienci Columbusa. Na ten etap przyjdzie jeszcze trochę poczekać. W związku z planowanym zniesieniu opustów dla prosumentów, taka sytuacja mogłaby okazać się niezwykle opłacalna dla wszystkich posiadaczy fotowoltaiki.

Agregatorzy na giełdzie

Jednym z najstarszych agregatorów w Europie jest Next Kraftwerke, który sprzedaje energię z OZE na giełdzie. Z ich oferty nie mogą jednak skorzystać prosumenci. Spółka obsługuje tylko farmy fotowoltaiczne o mocy co najmniej 500 kWp. Współpraca jest za to niezwykle opłacalna, gdyż ceny prądu stale rosną.