Fotowoltaika - sprzedaż energii

Jakie są metody gosposdarowania nadwyżkami energetycznymi wygenerowanymi w procesie fotowoltaicznym? Energię można przesyłać do sieci i odbierać w późniejszym teminie w systemie upustów, korzystając ze statusu prosumenta. Co z podmiotami, które nie mogą liczyć na jego otrzymanie? Alternatywą do magazynowania nadwyżek we własnym zakresie pozostaje sprzedaż energii z fotowoltaiki. Jak sprzedawać prąd z instalacji fotowoltaicznej? Dowiedz się kto i na jakich zasadach może czerpać zysk z energii słonecznej.

Kto może sprzedawać prąd z fotowoltaiki?

Podstawowym warunkiem który należy spełniać by sprzedawać energię z instalacji fotowoltaicznej jest podpięcie jej do sieci lokalnego dystrybutora, z którym podpisuje się umowę. System on-grid, czyli podpięty do sieci energetycznej umożliwia przesyłanie nadwyżek, które będą przynosić zysk. Jak wygląda podpięcie instalacji od strony formalnej? Posiadając instalację której moc jest niższa niż moc przyłączeniowa, wystarczy proste zgłoszenie zawierające odpowiednie schematy instalacji i pozostałe dokumenty, określające między innymi wykorzystywane urządzenia. Gdy moc instalacji jest większa od mocy przyłączeniowej, koniecznym będzie złożenie wniosku o warunki przyłączenia fotowoltaiki do sieci. Sprzedaż prądu z fotowoltaiki to wymagające zaangażowania przedsięwzięcie.

Nieco inne zasady obowiązują projekty w większej skali. Farmy fotowoltaiczne muszą wystąpić o indywidualne warunki przyłączenia do sieci, na które czas oczekiwania może wynosić nawet kilka miesięcy. Uzyskując zgodę, każdy podmiot, nawet w skali mikro, może zacząć interesować się sprzedażą wygenerowanej elektryczności. Każdy podmiot obowiązują jednak warunki uzależnione od mocy instalacji oraz późniejszej formy sprzedaży energii.

Jak sprzedać prąd z fotowoltaiki?

Co zrobić z nadwyżką energii z fotowoltaiki? Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii wyróżnia trzy typy instalacji fotowoltaicznych:

 • Fotowoltaika której moc jest mniejsza niż 50kW to mikroinstalacja,
 • Fotowoltaika o mocy wyższej niż 50kW, a jednocześnie niższej niż 500kW nazywa się małą instalacją fotowoltaiczną,
 • Fotowoltaika o mocy wyższej niż 500kW nie posiada specjalnej nazwy w ustawie. W większości przypadków instalacje o mocy poniżej 1MW określa się takim terminem jak średnia instalacja fotowoltaiczna. Dopiero systemu większe niż 1MW są zdefiniowane jako farmy fotowoltaiczne, czyli duże instalacje fotowoltaiczne.

Każdy z nich ma dostęp do tych samych opcji sprzedaży energii elektrycznej, jednak na zupełnie odmiennych zasadach. Wyjątkiem są instalacje o mocy większej niż 500kW, gdyż nie mogą skorzystać z opcji zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego. Jakie są wszystkie możliwe sposoby sprzedaży prądu z fotowoltaiki?

 • Zakup przez sprzedawcę zobowiązanego
 • Sprzedaż energii poprzez aukcje OZE
 • Sprzedaż prądu na zasadach rynkowych

O ile właściciele mikroinstalacji rzadko decydują się na sprzedaż prądu, tak posiadacze instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 50kW nie mogą wybrać innej metody gospodarowania nadwyżkami. Jeżeli nie posiadają wystarczająco pojemnych magazynów energii, odprzedaż prądu jedną z trzech metod staje się koniecznością.

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę, ale nie wiesz z jakim kosztami się to wiąże?
Wypełnij darmowy formularz i porównaj oferty sprawdzonych instalatorów w swoim województwie!

Sprzedaż energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej

Choć sprzedaż prądu w przypadku mikroinstalacji jest możliwa, rzadko jest to opłacalna opcja. Bardziej opłaca się skorzystać z aktualnego systemu prosumenckiego (stan na rok 2021), który uprawnia do odbioru 70-80% przesłanych nadwyżek za darmo. To o wiele bardziej korzystny wybór, gdyż odbiór prądu jest uniezależniony od jego aktualnej ceny. Warto pamiętać, że cena zakupu prądu zawsze będzie wyższa niż jego sprzedaży. Z tego powodu właściciele mikroinstalacji generujący niewielkie uzyski nie powinni decydować się na jego sprzedaż w podanych wyżej metodach. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zrezygnowanie z systemu upustów, muszą posiadać dwie aktualne umowy - na sprzedaż energii oraz jej dystrybucję.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę

Przedsiębiorcy, których celem jest zmniejszenie wydatków na zasilanie maszyn i innych urządzeń w miejscu pracy muszą sami określić, czy bardziej opłacalna okaże się dla nich sprzedaż energii, czy odbieranie jej w systemie upustów. Firmy posiadające rozdzielne umowy na prąd mogą ponieść wysokie kary za przejście na umowę kompleksową.

Sprzedaż energii fotowoltaicznej - umowa PPA

Umowa PPA (Power Purchase Agreement) polega na sprzedaży wygenerowanych nadwyżek dowolnym przedsiębiorstwom, z którymi podpisuje się odpowiednią umowę. Tak podpisany dokument reguluje zasady dokonywanych transakcji. Polskie prawo nie ustala jednak co konkretnie umowa powinna regulować oraz jaka jest jej wymagana forma. Za umowę PPA uznaje się wszystkie umowy zakupu energii elektrycznej, na podstawie której jedna ze stron zgadza się na zakup energii bezpośrednio od producenta. Z tej opcji mogą skorzystać instalacje fotowoltaiczne o dowolnym rozmiarze, choć instalacje o mocy większej niż 500kW wymagają także posiadania koncesji.

Choć nie ma odgórnych zasad regulujących formę kontraktu, warto zawrzeć w nim informacje dotyczące przede wszystkim:

 • Strony umowy - producenta energii oraz jej odbiorcę
 • Jasno określone stawki
 • Ilość nadwyżek trafiających do sprzedaży
 • Sposoby rozliczania wygenerowanej elektryczności
 • Konsekwencje niewywiązania się z podpisanej umowy

Sprzedaż energii z fotowoltaiki sprzedawcy zobowiązanemu

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii określa, że w przypadku instalacji o mocy mniejszej niż 500kW sprzedaż prądu wygenerowanego w instalacji fotowoltaicznej realizowana jest za pośrednictwem sprzedawcy zobowiązanego. Podmiot wyznaczony przez URE zobowiązany jest do odkupienia energii od producenta, jeżeli sam wyrazi taką chęć. Gwarantuje sobie w ten sposób stały rynek zbytu i finansowe bezpieczeństwo. Warunkiem który muszą spełniać małe instalacje jest jednak deklaracja sprzedaży całej przesłanej do sieci energii, nie tylko jej części. Skorzystanie z tej formy sprzedaży nie jest obowiązkowe. W przypadku gdy inwestor zdecyduje się na sprzedaż prądu innemu podmiotowi na podstawie umowy PPA, nie poniesie żadnych konsekwencji.

Aby cieszyć się tą bezpieczną formą odsprzedaży energii z fotowoltaiki, trzeba spełniać jeszcze kilka innych warunków. Przede wszystkim posiadając instalację o łącznej mocy z zakresu 50-500kW trzeba prowadzić własną działalność gospodarczą. Producent podpisuje aż dwie umowy, dystrybucyjną z OSD oraz sprzedażową z konkretnym sprzedawcą. Nie obejdzie się też bez wpisu do MOIZE. Do obowiązków producenta należy zdawanie kwartalnych sprawozdać do URE, w których zawierać się będą informacje o wytworzonej elektryczności.

Sprzedaż w systemie aukcyjnym

Obowiązujący obecnie system aukcyjny pozwala sprzedawać energię elektryczną właścicielom instalacji o dowolnym rozmiarze. Działanie systemu opiera się na deklaracjach właścicieli instalacji, którzy posiadając potencjał do wytworzenia konkretnej ilości energii na przestrzeni 15 lat oferują jej sprzedaż za określoną przez siebie stawkę. URE, który jest organizatorem aukcji, wybiera podmiot który oferuje energię za najniższą cenę, spełniając przy tym szereg innych, równie ważnych kryteriów. Po wygraniu aukcji podmiot jest zobowiązany do rozpoczęcia przesyłu energii w ciągu 24 miesięcy. Jeżeli w tym czasie nie podoła wyzwaniu, może się niego wycofać - traci jednak aukcyjną kaucję.

Zwycięzca aukcji przez 15 lat zapewnia sobie stałe źródło dochodu za wygenerowaną elektryczność. Jeżeli cena elektryczności na rynku spadnie poniżej ceny określonej w aukcji, Zarządca Rozliczeń reguluje należności by zgadzały się z początkowymi ustaleniami. Tak samo działa to jednak w drugą stronę - gdy cena jest wyższa niż zakładała aukcja, cały dodatkowy zysk będzie musiał zostać zwrócony.

To bezpieczna, długoterminowa inwestycja pozwalająca przewidzieć dochód na przestrzeni kilkunastu lat. Uniezależnienie od cen prądu na giełdzie zachęca wielu inwestorów do zakładania rozległych farm fotowoltaicznych. Producenci muszą jednak przez cały okres obowiązywania umowy wywiązywać się z zadeklarowanej ilości uzysków. Spadek poniżej 85% określonej w aukcji ilości kWh grozi finansowymi sankcjami.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki - cena

Ile można zarobić na sprzedaży prądu z instalacji fotowoltaicznej? Wszystko zależy od wybranego sposobu monetyzacji.

 1. Wybierając współpracę w oparciu o umowę PPA, cena jest ustalana indywidualnie między producentem a odbiorcą.
 2. Jeżeli producent zdecydował się na współpracę ze sprzedawcą zobowiązanym, to maksymalna kwota jaką może uzyskać pokrywa się z aktualną średnią ceną na rynku w poprzednim kwartale. Konkretna kwota ogłaszana jest przez URE. Gdy wynosiła np. 250zł/1MWh można liczyć na zarobek rzędu 0,24zł/1kWh.
 3. Wybierając aukcję OZE, cena ustalana jest przez przedstawiające oferty podmioty. W 2021 roku duże instalacje średnio mogły liczyć na zarobek rzędu 229zł/MWh. Instalacje o mocy mniejszej niż 1MW mogą spodziewać się nieco większego zysku. W ich przedziale mocowym zarobki osiągały 231zł/MWh.