Ubezpieczenie fotowoltaiki

Planując wieloletnią inwestycję, warto pomyśleć o sposobach na zapewnienie sobie jak największego finansowego bezpieczeństwa. Narażone na działanie czynników zewnętrznych elementy instalacji fotowoltaicznej mogą ulec uszkodzeniu na wiele sposobów. Metodą na ochronę paneli słonecznych przed negatywnymi skutkami różnego rodzaju awarii jest ubezpieczenie fotowoltaiki. Prosumenci, którzy nie decydują się na tę formę protekcji będą zmuszeni samodzielnie pokryć koszty naprawy instalacji (w przypadkach nie objętych gwarancją, na przykład w sytuacji klęski żywiołowej). Ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki i na jakie odszkodowanie można liczyć?

Co obejmuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

W zależności od wybranego ubezpieczyciela, sytuacje objęte ubezpieczeniem mogą się między sobą różnić. Często można natknąć się jednak na dwa główne warianty polisy:

 • Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych - w tym przypadku ubezpieczyciel przygotowuje listę konkretnych zdarzeń, które uprawniają do wypłaty odszkodowania. Choć lista takich zdarzeń jest zdecydowanie węższa, to jednak polisa staje się o wiele tańsza. Najczęściej zawierane w liście sytuacje to katalog zdarzeń naturalnych, koszty postępu technologicznego (przymus wymiany elementów instalacji na zupełnie nowe, gdy na rynku nie są już produkowane oryginalne części zamienne) cena przeprowadzenia akcji ratowniczej oraz szkody wyrządzone przez osoby postronne (na przykład wandalizm).
 • Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich - w ramach polisy instalacja zostaje ubezpieczona od wszystkich możliwych zdarzeń, nawet takich, których nie da się przewidzieć. Dotyczy to również sytuacji, w których prosument zmuszony będzie do zakupu energii elektrycznej ze względu na chwilowo uszkodzoną instalację fotowoltaiczną (z powodów objętych polisą). Wyjątkiem pozostają wymienione w OWU sytuacje, o których zapis znajduje się we wszystkich ubezpieczeniach. Jeżeli panele zostaną uszkodzone w sposób wyłączony w dokumencie, prosument nie będzie mógł spodziewać się wypłaty odszkodowania.

W katalogu zdarzeń naturalnych, których zajście może uszkodzić panele fotowoltaiczne znajdują się takie pozycje jak nawalny deszcz, grad, burze, sadza i dym, wybuch, huk ponaddźwiękowy, lawina, pożar, trzęsienie i osunięcie się ziemi, silny wiatr, nacisk śniegu oraz zalanie. Pełna lista może jednak różnić się w zależności od wybranego ubezpieczyciela, dlatego warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dokumentu.

Jak ubezpieczyć panele słoneczne?

Istnieją dwie główne metody ubezpieczania paneli fotowoltaicznych. Wybór jednej z dwojga uzależniony jest przede wszystkim od miejsca montażu instalacji:

 • Jeżeli panele zostały zamontowane na powierzchni dachu lub elewacji budynku, instalacja może zostać ubezpieczona w ramach polisy mieszkaniowej. Cały sprzęt traktowany jest wtedy jako element stały, zostaje więc objęty ochroną na tej samej zasadzie co pozostałe mienie. Wartość instalacji fotowoltaicznej zostaje wtedy doliczona do wartości budynku. Na podstawie łącznej wartości posiadanego mienia zostaje obliczona sumaryczna wysokość składki ubezpieczenia.
 • Panele zamontowane na gruncie lub budynkach niemieszkalnych mogą zostać ubezpieczone dzięki rozszerzeniu polisy o budowle. Każdy dodatkowy sprzęt zwiększa jednak wysokość składki, która podobnie jak w przypadku polisy mieszkaniowej obliczania jest na podstawie wartości posiadanego mienia.

Wygodnym narzędziem do obliczenia wysokości składek będzie darmowy kalkulator ubezpieczeń online. Podając najważniejsze parametry, takie jak rozmiar inwestycji i wartość nieruchomości będzie możliwe ustalenie wysokości składki z uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznej. To również okazja na otrzymanie darmowych ofert, z których inwestor sam wybierze najbardziej interesującą.

Polisa może chronić instalacje na dwa sposoby - gwarantując rekompensatę wyrządzonych szkód lub pokrywając straty wynikające z przerwy działania fotowoltaiki.

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę, ale nie wiesz z jakim kosztami się to wiąże?
Wypełnij darmowy formularz i porównaj oferty sprawdzonych instalatorów w swoim województwie!

Kto ubezpiecza fotowoltaikę?

Rosnąca popularność fotowoltaiki w Polsce nie umknęła uwadze towarzystw ubezpieczeniowych. Obecnie niemal każde z nich oferuje polisę, w której znajdują się specjalne zapiski uwzględniające fotowoltaikę. Konkretne warunki polisy różnią się jednak między każdym ubezpieczycielem. Wybierając idealną opcję dla siebie, warto kierować się nie tylko ceną, ale też warunkami i stopniem ochrony instalacji. Takie informacje najłatwiej przeglądać wykorzystując kalkulator polisy ubezpieczeniowej na fotowoltaikę, wyświetlający oferty wszystkich towarzystw. Najważniejsi ubezpieczyciele to przede wszystkim Warta, ubezpieczenie fotowoltaiki PZU, Link4, Generali, Wiener, Concordia, ubezpieczenie fotowoltaiki AXA, oraz Uniqa.

ubezpieczenie fotowoltaiki - cena

Aktualne stawki ubezpieczeń uzależnione są przede wszystkim od wartości nieruchomości i znajdującej się na jej terenie elementów stałych. Łączna wartość domu wraz z instalacją fotowoltaiczną na dachu lub elewacji stanowi podstawę obliczania wysokości składki. Im większa wartość, tym większa kwota cyklicznej składki. W większości przypadków umowa określa ubezpieczenie na rok od momentu podpisania dokumentów. Ile może kosztować ubezpieczenie nieruchomości z fotowoltaiką?

Przykład
Wartość nieruchomości z instalacją fotowoltaiczną na dachu lub elewacji: 650 000zł
Powierzchnia nieruchomości: 120m2
Najtańsza oferta ubezpieczenia: 250zł/rocznie
Najdroższa oferta ubezpieczenia: 500zł/rocznie
Średnia kwota ubezpieczenia: 375zł/rocznie

Oznacza to, że roczne ubezpieczenie instalacji będzie kosztować tyle, co jeden panel fotowoltaiczny średniej jakości.

Jakie odszkodowanie za fotowoltaikę?

Ile wynosi kwota wypłacanych świadczeń? Aby to ustalić, trzeba będzie prawidłowo określić wartość sprzętu. Podanie zbyt niskiej wartości będzie wiązało się z niską kwotą odszkodowania, natomiast zawyżona wartość podniesie miesięczną kwotę ubezpieczenia. Niektórzy ubezpieczyciele określają także ograniczające limity - w zależności od sposobu, w który panele zostały uszkodzone, wysokość odszkodowania może się zmieniać. Za standard przyjmuje się około 30000zł za ubezpieczenie fotowoltaiki od kradzieży, 50000zł w przypadku zdarzeń naturalnych i 10000zł za stłuczenie szklanej powierzchni ogniwa.

Jakie sytuacje uniemożliwiają otrzymanie odszkodowania?

Istnieje klarownie określony spis zdarzeń losowych wykluczających możliwość otrzymania odszkodowania. Ograniczenia wpisane w OWU sprawiają, że niemożliwym staje się samodzielne uszkodzenie paneli w celu wyłudzenia świadczeń. Z kompletną listą można zapoznać się jeszcze przed podpisaniem umowy - zostaje zawarta w każdej polisie ubezpieczeniowej. Najczęściej powtarzające się wykluczenia uwzględniają:

 • Niewłaściwe użytkowanie sprzętu
 • Celowe uszkodzenie paneli fotowoltaicznych lub innych elementów instalacji
 • Naturalne zużycie elementów instalacji
 • Wady pojawiające się jeszcze przed podpisaniem umowy
 • Błędy instalatora i producenta
 • Górnicze trzęsienia ziemi
 • Przemarzanie stelaży i innych elementów konstrukcyjnych
 • Upadek drzewa przy nieprofesjonalnie przeprowadzonej wycince