Spółdzielnia energetyczna

Czym jest spółdzielnia energetyczna? To rodzaj wspólnoty, w której mieszkańcy wspólnie produkują energię elektryczną z fotowoltaiki na własny użytek lub na sprzedaż. Takie rozwiązanie dopiero zaczyna zdobywać popularność, ale w związku z nadchodzącymi zmianami w systemie upustów może przynieść realną oszczędność wszystkim członkom wspólnoty. Generowanie elektryczności jest możliwe niemal na każdym dachu domu jednorodzinnego. Do wspólnoty mogą dołączyć nawet mieszkańcy bloków. Dowiedz się więcej o działaniu spółdzielni energetycznej z fotowoltaiką!

Spółdzielnie energetyczne w Polsce

Choć rozwiązanie jest stosunkowo nowe, w Polsce już powstają pierwsze wspólnoty energetyczne. Pierwszą z nich jest instalacja na osiedlu Wrocław - Południe, gdzie na dachach wielopiętrowych bloków umieszczono fotowoltaikę o łącznej liczbie ogniw wynoszącej około 35 tysięcy. Instalacja tego rozmiaru zasila części współdzielone 15 tysięcy obywateli Wrocławia. Choć głównym zamierzeniem projektu była oszczędność, okazuje się, że realny wynik jest bardziej niż zadowalający. Generowane uzyski przekraczają o 10% spodziewany poziom energii elektrycznej. Biorąc przykład z wrocławskiego projektu, może okazać się, że fotowoltaika jest sposobem na rozwiązanie kryzysu energetycznego. Dzięki darmowej energii ze słońca, osiedla prosumentów mogłyby samodzielnie zasilać swoje części wspólne jak na przykład garaże lub sprzedawać prąd agregatorom. Warta uwagi jest również Zamojska "Nasza Energia", spółdzielnia powstała z inicjatywy 4 gmin.

Prawo energetyczne w Polsce umożliwia każdej spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej uzyskanie statusu spółdzielni energetycznej. W ten sposób mają możliwość zmniejszyć swoje wydatki na zakup elektryczności z sieci. To także niższe opłaty czynszowe dla wszystkich mieszkańców wspólnoty.

Finansowanie fotowoltaiki dla spółdzielni

Z jakiej formy finansowego wsparcia mogą skorzystać spółdzielnie fotowoltaiczne? Rozwiązań jest naprawdę wiele. Podstawową opcją są jak zwykle środki własne. Mieszkańcy moga wspólnie zdecydować się na zakup paneli fotowoltaicznych. Inną metodą jest uzyskanie dotacji unijnych na Odnawialne Źródła Energii. Regionalne Programy Operacyjne co jakiś czas oferują ciekawe formy finansowania projektów związanych z fotowoltaiką. Kwota przeznaczona na tego typu programy zależy od konkretnych województw. Aby zapoznać się z aktualnymi ofertami, trzeba odwiedzić stronę RPO dla swojego regionu.

Niektóre gminy mogą otrzymać środki na eliminację szkodliwych gazów i substancji. Programy tego typu obejmują również finansowanie instalacji fotowoltaicznych, które mogą przyczynić się do obniżenia poziomu zanieczyszczeń w danym regionie. Zastąpienie przestarzałego pieca instalacją fotowoltaiczną z pompą ciepła to nie tylko oszczędność, ale też ulga dla środowiska.

Spółdzielnie mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny. Taka opcja to element programu Czyste Powietrze, który pozwala na montaż paneli fotowoltaicznych z otrzymanych w ten sposób środków. Koniecznym do spełnienia warunkiem jest za to kontrolowanie stanu dachu, na którym panele będą zamontowane. Musi on spełniać szczegółowe kryteria. Alternatywą pozostaje kredyt bankowy na fotowoltaikę.

Wygodną metodą finansowania inwestycji pozostaje leasing na fotowoltaikę. Oferowany przez banki lub prywatne firmy pozwala wpisać wydatki na instalację w koszty prowadzenia swojej działalności. Jeżeli fotowoltaika okaże się nieopłacalna, panele będzie można także zwrócić.

Ostatnia opcja to fotowoltaika na abonament. Inwesotrzy wpłacają najpierw 10% kosztów całego przedsięwzięcia, a resztę środków odprowadzają regularnie w tak zwanym abonamencie. To wygodne rozwiązanie w sytuacji, gdy spółdzielnia nie posiada od razu wystarczającej ilości środków na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę, ale nie wiesz z jakim kosztami się to wiąże?
Wypełnij darmowy formularz i porównaj oferty sprawdzonych instalatorów w swoim województwie!

Wykorzystywanie energii ze spółdzielni

Spółdzielnia może wykorzystywać uzyskaną z fotowoltaiki energię tylko do zasilania sprzętów stanowiących część wspólną. Co zalicza się do tej kategorii? Przede wszystkim oświetlenie, windy, systemy wentylacyjne i garaże. W takim przypadku nadwyżki są przesyłane do sieci operatora i rozliczanie jak w klasycznym systemie upustowym. Spółdzielnia mieszkaniowa staje się więc prosumentem. Energia z fotowoltaiki nie może aktualnie zasilać indywidualnych mieszkań. Jeżeli przejawiają takie zainteresowanie, muszą uzyskać na to zezwolenie spółdzielni. Nie stanowią wtedy jednak części wspólnoty energetycznej, a stają się standardowymi posiadaczami instalacji fotowoltaicznej. Panele są w takim przypadku montowane na gzymsach, balkonach lub nawet na dachu bloku.

Warunki założenia spółdzielni energetycznej

Polskie Prawo zezwala wszystkim wspólnotom mieszkaniowym na uzyskanie statusu prosumenta. Wygenerowana w ten sposób energia może zostać wykorzystana na własne potrzeby, a potem przesłana przez sieć lub odsprzedana. Konieczne będzie jednak spełnienie kilku warunków:

  • Założycielem muszą być minimum 3 osoby prawne lub 10 osób fizycznych. Wyjątek stanowią gminy, współpracujące z prywatnymi wykonawcami fotowoltaiki w swoim regionie.
  • Aby stać się prosumentem, trzeba sporządzić statut spółdzielni, podpisany przez wszystkich założycieli.
  • Spółdzielnia musi wyznaczyć zarząd, radę nadzorczą, organ założycielski i członków zgromadzenia walnego. Wszystkie te funkcje mogą pełnić tylko i wyłącznie członkowie wspólnoty, a jedna osoba nie może pełnić wielu funkcji.
  • Koniecznym warunkiem jest także sporządzenie w sądzie rejestrowym wpisu KRS, który obejmie obszarem działania lokalizację wspólnoty energetycznej.
  • Gdy moc instalacji fotowoltaicznej przekracza 500 kWp, koniecznym warunkiem stanie się uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.