Obowiązujące ustawy

Ustawa OZE

Najważniejszym dokumentem regulującym obowiązujące zasady związane z fotowoltaiką jest Ustawa OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii. Jej główne założenia mają zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z darmowej energii słonecznej. Oferuje między innymi system różnego rodzaju opustów i udogodnień. Najważniejsze z nich to:

  • brak wymogu prowadzenia własnej działalności gospodarczej by odsprzedawać nadwyżki energii
  • zwolnienie z obowiązku opłaty przyłączeniowej
  • montaż licznika dwukierunkowego jest w pełni opłacany przez operatora sieci

A także szczegółowe wymagania które należy spełniać, aby stać się prosumentem. Pobierz pełną treść Ustawy OZE

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę, ale nie wiesz z jakim kosztami się to wiąże?
Wypełnij darmowy formularz i porównaj oferty sprawdzonych instalatorów w swoim województwie!

Prawo budowlane

Jeżeli decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych trzeba również liczyć się z obowiązującym prawem budowlanym. W zakresie fotowoltaiki należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wymagane pozwolenia. Nie zawsze jednak będą one koniecznym warunkiem by zacząć przygodę z fotowoltaiką. Wyjątkiem są sytuacje w których:

  • Inwestora interesuje budowa mikroinstalacji o mocy mniejszej niż 50 kW i nie większej niż trzy metry
  • Chce się postawić instalację fotowoltaiczną na gruncie (wolnostojącą)

Natomiast gdy zdecyduje się na założenie farmy fotowoltaicznej (o mocy większej niż 50kW) konieczne będzie zgłoszenie zamiaru i otrzymanie stosownego pozwolenia. Zapoznaj się z treścią Prawa budowlanego by uniknąć niedomówień.

Prawo energetyczne

Fotowoltaika nieodłącznie związana jest z energetyką. Nic dziwnego, że przepis dotyczący energii w Polsce od 1997 z najnowszymi poprawkami dotyczy również tej formy pozyskiwania prądu. Co prawda nie jest nigdy wspominana bezpośrednio, jednak znajdują się w niej liczne wpisy dotyczące odnawialnych źródeł energii. Można również odnieść się do niej zagłębiając się w szczegóły dotyczące Polityki Energetycznej Państwa, która określa kierunek rozwoju wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii, ich modernizacji oraz międzynarodowej współpracy. Oprócz prawa energetycznego wpływ na prawo związane z fotowoltaiką mogą mieć również lokalne uchwały antysmogowe, wyżej wspomniana ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii i tymczasowe rozporządzenia Ministra Środowiska. Poznaj szczegółowo Polskie Prawo energetyczne.