Obowiązujące ustawy

Ustawa OZE

Najważniejszym dokumentem regulującym obowiązujące zasady związane z fotowoltaiką jest Ustawa OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii. Jej główne założenia mają zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z darmowej energii słonecznej. Oferuje między innymi system różnego rodzaju opustów i udogodnień. Najważniejsze z nich to:

  • brak wymogu prowadzenia własnej działalności gospodarczej by odsprzedawać nadwyżki energii
  • zwolnienie z obowiązku opłaty przyłączeniowej
  • montaż licznika dwukierunkowego jest w pełni opłacany przez operatora sieci

A także szczegółowe wymagania które musimy spełniać aby stać się prosumentem.
Pobierz pełną treść Ustawy OZE

Prawo budowlane

Jeżeli decydujemy się na montaż paneli fotowoltaicznych musimy również liczyć się z obowiązującym prawem budowlanym. W zakresie fotowoltaiki powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na wymagane pozwolenia. Nie zawsze jednak będą one koniecznym warunkiem by zacząć przygodę z fotowoltaiką. Wyjątkiem są sytuacje w których:

  • Interesuje nas budowa mikroinstalacji o mocy mniejszej niż 50 kW i nie większej niż trzy metry
  • Chcemy postawić instalację fotowoltaiczną na gruncie (wolnostojącą)

Natomiast gdy zdecydujemy się na założenie farmy fotowoltaicznej (o mocy większej niż 50kW) konieczne będzie zgłoszenie zamiaru i otrzymanie stosownego pozwolenia. Zapoznaj się z treścią Prawa budowlanego by uniknąć niedowówień.

Prawo energetyczne

Fotowoltaika nieodłącznie związana jest z energetyką. Nic dziwnego, że przepis dotyczący energii w Polsce od 1997 z najnowszymi poprawkami dotyczy również tej formy pozyskiwania prądu. Co prawda nie jest nigdy wspominana bezpośrednio, jednak znajdziemy w niej liczne wpisy dotyczące odnawialnych źródeł energii. Możemy również odnieść się do niej zagłębiając się w szczegóły dotyczące Polityki Energetycznej Państwa, która określa kierunek rozwoju wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii, ich modernizacji oraz międzynarodowej współpracy. Oprócz prawa energetycznego wpływ na prawo związane z fotowoltaiką mogąmieć również lokalne uchwały antysmogowe, wyżej wspomniana ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii i tymczasowe rozporządzenia Ministra Środowiska. Poznaj szczegółowo Polskie Prawo energetyczne.