Ustawienie paneli fotowoltaicznych
Ile paneli fotowoltaicznych?
12 marca 2021
Akumulatory dla fotowoltaiki
Akumulatory dla fotowoltaiki
11 maja 2021

Ochrona przeciwpożarowa fotowoltaiki

Instalacja paneli to nie wszystko. Powinniśmy zadbać również o ich bezpieczeństwo. Nawet najbardziej profesjonalnie wykonany montaż nie uchroni nas przed ryzykiem pożaru w przypadku niewidocznego gołym okiem uszkodzenia modułu. Dowiedz się jak uniknąć szkody wyrządzonej przez pożar fotowoltaiki i sprawdź jak wykonać zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej.

Zabezpieczenie ppoż fotowoltaika

Żaden element instalacji fotowoltaicznej nie jest sam w sobie uważany za niebezpieczny. Nie ma gwarancji, że nigdy nie dojdzie do awarii. Główną przyczyną incydentów jest przede wszystkim błąd ludzki. Niedokładnie wykonany montaż znacznie podnosi ryzyko samozapłonu, dlatego realizację projektu warto zlecić specjalistom. Warto również zabezpieczyć instalację przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, czyli na przykład burzami. Nawet mała instalacja 2kw powinna być zabezpieczona! Kluczowe znaczenie może mieć podkładka uziemiająca pod panel fotowoltaiczny - poprawne uziemienie ogranicza ryzyko przepięć.

Każda instalacja fotowoltaiczna, której moc przekracza 6,5 kW musi zostać zgłoszona organom Państwowej Straży Pożarnej. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych skontroluje, czy instalacja spełnia regulowane przepisami wymagania. Projekt fotowoltaiki musi uwzględniać wyposażenie w środki ochrony ppoż, informacje o charakterystyce przeciwpożarowej oraz podjęte działania mające na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się płomieni na sąsiadujące budynki. Obiekt powinien także zostać oznakowany z wykorzystaniem symbolu fotowoltaiczne układy zasilania.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznej

Główne zabezpieczenia fotowoltaiki na które należy zwrócić uwagę podczas instalacji to:

 • Montaż z wykorzystaniem szybkozłączek - stosowanie tego samego typu elementów zabezpiecza nas przed wystąpieniem niespodziewanego łuku elektrycznego. Nieprawidłowy montaż złączek DC znacznie podwyższa ryzyko wystąpienia pożaru.
 • Regularne badania termowizyjne - pozwala na wczesne wykrycie gorących punktów, które pozostawione same sobie mogą doprowadzić do uszkodzenia panelu a w skrajnym przypadku całego układu. Wysoka temperatura sprawia dodatkowe ryzyko pożarowe. Wszystkie elementy które charakteryzuje wysoka temperatura pracy, czyli ogniwa, złączki i rozdzielnice DC powinny być odseparowane od łatwopalnych elementów.
 • Wybierając uziemienie paneli fotowoltaicznych przekrój przewodu nie może być mniejszy niż 16mm kw. W branży takiej jak fotowoltaika uziemienie bywa często pomijane przez tańszych instalatorów, co stwarza zagrożenie dla domowników.
 • Dokładne pomiary energetyczne - pomiar rezystancji izolacji i pomiar ciągłości może zagwarantować nam poprawność zamontowania wszystkich połączeń.
 • Momenty dokręcenia - aparaty elektryczne po stronie stałoprądowej muszą zostać dokręcone z odpowiednim momentem by uniknąć wystąpienia łuku elektrycznego. To często pomijany składnik poprawnej instalacji fotowoltaicznej więc zwróćmy na niego uwagę podczas montażu.
 • Ochrona kabli i przewodów - ułożenie kabli i izolacja przewodów jest podstawą poprawnie wykonanej instalacji elektrycznej
 • Oznaczenia instalacji PV - pomocne przy pracach serwisowych przy instalacji, a także przy zwykłej eksploatacji. W razie wystąpienia pożaru ułatwia zlokalizować poszczególne elementy układu.
 • Specjalistyczne przeglądy - gwarancją bezpiecznego użytkowania są regularne przeglądy przeprowadzane przez serwisantów.
 • Jakie zabezpieczenie do paneli fotowoltaicznych warto dokupić? Zdecydowanie się na instalację wyłączników nadprądowych lub podstaw bezpiecznikowych z wkładką topikową dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo instalacji.

Fotowoltaika a wyłącznik przeciwpożarowy

Czy instalacja specjalnego wyłącznika przeciwpożarowego jest obowiązkowa? Okazuje się, że dla budynków mieszkalnych nie ma takiego wymogu. Przepisy nie wskazują żadnego konkretnego systemu zabezpieczeń, który trzeba uwzględnić w projekcie by został zaakceptowany. Swoboda w interpretacji przepisów sprawia więc, że różni instalatorzy wybierają różne rozwiązania. Choć zastosowanie różnego rodzaju środków ochrony przeciwpożarowej jest koniecznie dla instalacji powyżej 6.5kW, to jednak sam wyłącznik może wprowadzać ratowników w błąd. Zainstalowanie tego elementu tylko dla instalacji fotowoltaicznej nie jest polecanym rozwiązaniem. Szczególnie mylącą sytuacją jest zastosowanie wyłącznika razem z automatycznym rozłącznikiem DC. Wyłącznik powinien pozostawać zarezerwowany tylko dla infrastruktury, która zapewni rozłączenie wszystkich obwodów z napięciem, a nie tylko fotowoltaiki.

Z wyłącznika można również zrezygnować posiadając fotowoltaikę na gruncie z zewnętrznym inwerterem. Przepisy określają, że wymóg stosowania tego elementu dotyczy obwodów wewnątrz kubatury obiektu większego niż 1000m3.

Zamiast wyłącznika warto zastosować inną formę zabezpieczeń. Rzeczoznawcy akceptują takie urządzenia jak:

 • rozłączniki izolacyjne z wyzwalaczem lub ręczne
 • rozłączniki automatyczne
 • mikroinwerter
 • optymalizator mocy
 • układ automatyki jako gotowe rozwiązanie

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę, ale nie wiesz z jakim kosztami się to wiąże?
Wypełnij darmowy formularz i porównaj oferty sprawdzonych instalatorów w swoim województwie!

Zabezpieczenia AC i DC fotowoltaika

Na ochronę przeciwpożarową może mieć także odpowiednio dobrana rozdzielnica (znana również jako skrzynka AC fotowoltaika). Podłączenie fotowoltaiki do rozdzielni nie musi być trudne. Po stronie prądu stałego DC, urządzenie powinno zawierać rozłącznik. W ten sposób energia wyprodukowana w panelach zostanie odizolowana od inwertera, który mógłby się uszkodzić w przypadku wyładowania atmosferycznego. To również prosty sposób na odłączenie paneli od układu w czasie wykonywania prac serwisowych przy falowniku. Skrzynka DC fotowoltaika i inwerter stanowią niezbędne elementy instalacji. Dzięki rozłącznikowi przerwanie pracy instalacji w krytycznej sytuacji nie stanowi problemu. Warto wspomnieć, że większość inwerterów posiada już wbudowany rozłącznik DC, dlatego należy zapoznać się z kartą zakupionego produktu. Mimo wszystko, podwójne zabezpieczenie z pewnością nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie instalacji. Dobrze przygotowana rozdzielnica AC/DC to bezpieczna fotowoltaika.

Rozdzielnica musi posiadać także zabezpieczenie przeciwprzecięciowe po stronie AC, które pozwoli na izolację również drugiej strony układu. W przypadku prądu zmiennego warto wykorzystać wyłączniki różnicowoprądowe, pełniące funkcje ochronne. Takie zabezpieczenie musi pozostawać czułe na prąd odkształcony. Dobrze dobrana rozdzielnica fotowoltaika i inwerter pozwolą generować czystą energię elektryczną przez długie lata.

Ochrona przeciwprzecięciowa i odgromowa

Aby instalacja pozostała bezpieczna, nie można zapominać o ochronie odgromowej. Warto zastanowić się, jak zapewnić panelom bezpieczeństwo w wypadku wyładowań atmosferycznych. W tym celu wykonuje się połączenia wyrównawcze części przewodzących. Duże znaczenie może mieć także zachowanie odstępów separacyjnych od instalacji odgromowej. Dobrą praktyką jest układanie przewodów w taki sposób, by uniknąć wytwarzania się pętli.

W ochronie przeciwpożarowej instalacji dużą rolę odgrywają ograniczniki przepięć po stronie DC oraz AC. Jeżeli instalacja nie posiada konstrukcji odgromowej, wystarczą ograniczniki typu drugiego. Najmniejsza zalecana wartość znamionowego prądu wyładowczego to 5kA, ale wybierając ograniczniki 15kA można wydłużyć żywotność urządzeń. Jeżeli prosument posiada instalację odgromową, powinno się wybrać ograniczniki 1+2, ale tylko wtedy, gdy nie zostały zachowane separacyjne odstępy.

Jak zrobić uziemienie fotowoltaiki?

Instalacja fotowoltaiczna jest systemem generującym energię elektryczną, dlatego uziemienie stanowi bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo jego pracy. System zabezpieczający dzieli się na dwie części:

 • Uziemienie zewnętrzne - konstrukcja odgromowa, która zapewnia ochronę przed przepięciami. W budowlach z własnym uziemieniem zewnętrznym powinno montować się fotowoltaikę w odległości nie mniejszej niż pół metra od instalacji zabezpieczającej.
 • Uziemienie wewnętrzne - wyrównujące potencjały i ograniczające występowanie przepięć. Gdy budynek nie jest wyposażony w instalację odgromową, wykonanie uziemienia wewnętrznego staje się koniecznością. Każda aluminiowa rama jest przygotowana na montaż miedzianych przewodów uziemiających.

Panele fotowoltaiczne które są połączone przewodem miedzianym zostają nim podpięte do punktu uziemiającego. Alternatywną metodą pozostanie łączenie paneli specjalnymi klemami z pinami uziemiającymi. Tak przygotowane ramy paneli należy zawsze łączyć z główną szyną uziemiającą, co zapewni maksymalny poziom bezpieczeństwa. Niepoprawnie zrealizowane uziemienie lub jego brak stwarza ryzyko pożarowe, dlatego lepiej zatroszczyć się o wszystkie szczegóły zanim będzie za późno.