oze fotowoltaika

11 maja 2021

Farmy fotowoltaiczne

Przynależność Polski do Unii Europejskiej wywiera na niej wymóg, by do 2020 roku zwiększyć udział energii z odnawialnych źródeł aż do 15%. Niestety, nie udało się osiągnąć wymaganego poziomu w wyznaczonym czasie, więc konieczne było przełożenie terminu. To świetna informacja dla inwestorów gotowych zainteresować się fotowoltaiką.