Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika
Ulga termomodernizacyjna – fotowoltaika
10 września 2021
Inwerter czy mikrofalownik
Inwerter czy Mikrofalowniki?
13 października 2021

Fotowoltaika - rachunki za prąd

Panele fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością. Decyduje o tym obietnica zminimalizowania rachunków za prąd na długie lata. Montaż mikroinstalacji powinien się zwrócić w kilkanaście lat właśnie dzięki obniżonym rachunkom - instalacja powinna sama na siebie zarabiać. Jak w rzeczywistości wyglądają rachunki za energię korzystając z fotowoltaiki? Czy w każdym przypadku fotowoltaika jest opłacalna?

Opłaty za energię z fotowoltaiką

Kupując energię z sieci operatora płaci się za więcej niż samą elektryczność. Specyfika działania fotowoltaiki w systemie on-grid powoduje, że niektórych opłat nie sposób uniknąć. Przykładem może być opłata mocowa, naliczana na podstawie kilku progów:

 • Roczny pobór energii z sieci mniejszy niż 500kWh - 1,87zł/miesiąc
 • Roczny pobór energii z sieci w zakresie 500-1200kWh - 4,48zł/miesiąc
 • Roczny pobór energii z sieci w zakresie 1200-2800kWh - 7,47zł/miesiąc
 • Roczny pobór energii z sieci większy niż 2800kWh - 10,46zł/miesiąc

Wykorzystanie fotowoltaiki nie pozwoli całkowicie uniknąć opłaty mocowej. Stwarza jednak możliwość jej znacznego obniżenia - zwiększenie autokonsumpcji, czyli otrzymanie statusu prosumenta redukuje ilość koniecznej do zakupu elektryczności. Korzysta się wtedy z wygenerowanych wcześniej nadwyżek. Jakie dodatkowe opłaty ponoszą wszyscy posiadacze instalacji fotowoltaicznej?

Opłaty za energię z fotowoltaiki

Poza wymienioną wcześniej opłatą mocową, koszty ponosi się także za inne dodatki. Największą ich część stanowi podatek VAT - w większości przypadków 23%. Inwestorzy nie unikną również akcyzy o wysokości 1% rachuku. Sumując wszystkie te wydatki, nadal pozostaje kilka należności. W pozostałe koszty wlicza się stały składnik stawki sieciowej, opłata za przesył prądu, marża, opłata jakościowa, należność OZE, opłata przejściowa oraz abonament.

Owe wydatki można podzielić na dwie grupy - zależne od ilości zużywanej elektryczności oraz stałe (utrzymanie infrastruktury). W przypadku instalacji fotowoltaicznej zmniejszeniu ulegają opłaty zależne od grupy pierwszej. Które składniki rachunku za energię klasyfikuje się jako opłaty stałe opłacane przez prosumenta?

 • Składnik stawki sieciowej - należność za utrzymanie i rozwój całej sieci energetycznej
 • Opłata przejściowa - koszt likwidacji kontraktów długoterminowych
 • Abonamenty - należność ustalana przez sprzedawcę elektryczności. Wlicza się w nią również koszt spisania informacji z licznika.
 • Opłata mocowa - jej przeznaczenie to usprawnienie funkcjonowania elektrowni oraz fundowanie powstawania nowych inwestycji.

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę, ale nie wiesz z jakim kosztami się to wiąże?
Wypełnij darmowy formularz i porównaj oferty sprawdzonych instalatorów w swoim województwie!

Opłaty zależne od pobranej energii

W tym przypadku instalacja fotowoltaiczna generuje największą ulgę. Jeżeli fotowoltaika pokrywa zapotrzebowanie energetyczne domu, można całkowicie o nich zapomnieć. Wyjątek stanowi 1% akcyzy dla państwa - nie sposób jej zlikwidować, nawet odbierając wyprodukowaną przez siebie energię. Które koszty klasyfikują się do tej grupy?

 • Stawka sieciowa - koszt rozprowadzania (dystrybucji) elektryczności
 • Stawka jakościowa - utrzymanie odpowiedniej częstotliwości prądu w sieci oraz innych jego parametrów
 • Należność OZE - część rachunku przeznaczona na rozwój instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, liczników dwukierunkowych i przyłączenia fotowoltaiki do sieci. Płaci je każdy, kto nie korzysta z OZE we własnym zakresie. Konsumenci są zobowiązani zapłacić 0,022zł za każdy kWh energii z sieci.

Ostatecznie okazuje się, że łączne wydatki na energię z fotowoltaiką mogą osiągnąć maksymalnie 350zł. Decyduje o tym opłata mocowa oraz konieczność opłacenia innych rachunków - nawet gdy prosument generuje więcej elektryczności niż wynosi jego zapotrzebowanie.

Wydajność fotowoltaiki a rachunki

Warto pamiętać, że najlepsze osiągi instalacja generuje w momencie swojego uruchomienia. Na przestrzeni lat panele tracą część wydajności, stopniowo zmniejszając uzyski. Gdy pracują bez usterek przez 25 lat, ich wydajność osiąga już tylko 80% początkowej wartości. Z tego względu sugeruje się instalacje o mocy większej niż wynosi zapotrzebowanie. Przez 25 lat może zwiększyć się również samo zużycie energetyczne. Gdy instalacja przestaje generować zadowalające nadwyżki, koniecznością jest zakup energii z sieci - ponownie podwyższając rachunek za prąd.