Fotowoltaika - schemat instalacji fotowoltaicznej
Fotowoltaika – schemat
27 października 2021
Fotowoltaika nowe przepisy 2022
Fotowoltaika – nowe przepisy 2022
28 października 2021

Fotowoltaika - rozliczanie z zakładem energetycznym

Jeżeli montaż instalacji fotowoltaicznej przebiegł pomyślnie, można zacząć cieszyć się darmową energią ze słońca. Wybierając system on-grid, nie obędzie się jednak bez regularnego rozliczania energii z fotowoltaiki. Podpisując umowę z operatorem sieci, która jest wymagana do skorzystania z opłacalnego systemu opustów, trzeba liczyć się z koniecznością uzupełniania formalności. Sprawdź jak należy rozliczać się z fotowoltaiki, by informacje zawarte w dokumentach pokrywały się ze stanem rzeczywistym.

Fotowoltaika - zasady rozliczania

Rozliczenie energii z fotowoltaiki 2021 musi zostać wykonane w rok od daty wprowadzenia energii do sieci. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii określa datę wprowadzenia do sieci jako ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Bez względu na ilość energii przesłanej, ale nieodebranej na zasadach systemu prosumenckiego, niewykorzystane należności przechodzą na następny okres rozliczeniowy. Oznacza to, że na wykorzystanie nadwyżek z każdego miesiąca prosumenci mają cały następny rok.

Miesięczne uzyski stanowią porcje, z których pobiera się ustalonej wysokości procent. W zależności od rozmiaru instalacji prosument może odebrać 70-80% przesłanej elektryczności, co nazywa się bilansowaniem. Obecny system prosumencki działa całkowicie automatycznie - wystarczy posiadać licznik dwukierunkowy i podpisaną kompleksową umowę. Resztą formalności zajmuje się zakład energetyczny - to on dokonuje właściwych rozliczeń.

Fotowoltaika okres rozliczeniowy

Problematyczną kwestią która budzi wątpliwości prosumentów pozostaje sam okres rozliczeniowy, czyli odstępy między odczytami licznika. Najczęściej spotykane umowy określają jedno, dwu, cztero, sześcio albo dwunastomiesięczny okres rozliczenia. Bez względu na to jaki okres rozliczeniowy został zawarty w umowie, na wykorzystanie nadwyżek prosument zawsze będzie miał 12 miesięcy. Zmienia się jedynie częstotliwość samych rachunków. Przesłane uzyski pozostają zagwarantowane do odbioru przez cały rok.

Warto zaznaczyć, że podpisując nową umowę z zakładem energetycznym, poprzedni okres rozliczeniowy nie ulega zmianie. Jeżeli przed instalacją fotowoltaiki opłata rachunków odbywała się co sześć miesięcy, to nie wyrażając chęci zmiany aktualnego systemu, okres rozliczenia z instalacją fotowoltaiczną również będzie wynosić sześć miesięcy. Jeżeli prosument woli przejść na nowy system, musi zawrzeć taką informację w umowie kompleksowej.

Która forma rozliczenia - półroczna czy roczna - okazuje się lepsza w przypadku instalacji fotowoltaicznej? Ze względu na specyfikę pracy instalacji, dobrym wyborem będzie rozliczenie roczne. Im częściej dokonuje się odczytu licznika, tym wyższe pozostają opłaty stałe oraz abonamentowe. To również ułatwienie interpretacji podsumowań pracy instalacji, które przesyła zakład energetyczny. Różnice w uzyskach między latem a zimą w półrocznym okresie rozliczenia mogą to utrudniać.

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę, ale nie wiesz z jakim kosztami się to wiąże?
Wypełnij darmowy formularz i porównaj oferty sprawdzonych instalatorów w swoim województwie!

Czym jest faktura prognozowana?

Prosumencki którzy liczyli na natychmiastowe obniżenie wysokości swoich rachunków za prąd często mogą się zaskoczyć. Zdarza się, że po uruchomieniu instalacji otrzymują fakturę do opłacenia na takim samym poziomie jak przed montażem paneli. Uwarunkowane jest to fakturą prognozowaną - jej wysokość jest ustalana na podstawie opłat za energię z poprzedniego roku. Dopiero po 12 miesiącach faktury prognozowane przestaną mieć wpływ na rozliczanie energii z fotowoltaiki. Co zrobić, gdy otrzymało się fakturę prognozowaną posiadając działającą instalację? Opcje są trzy:

  1. Opłacanie faktury zgodnie z prognozą - takie rozwiązanie tworzy znaczną nadpłatę na przyszłość, dzięki której po skończeniu okresu prognozowania będzie można całkowicie zrezygnować z opłacania należności za prąd przez lata (biorąc pod uwagę fakt, że instalacja już działa i na należności ma wpływ tylko opłata mocowa i inne nieuniknione czynniki).
  2. Opłacenie faktury tylko za jeden okres - na przykład za minione dwa miesiące, a potem wystąpienie o zwrot funduszy z niepotrzebnie nadpłaconej faktury.
  3. Złożenie wniosku o obniżenie należności na fakturze do wysokości opłaty abonamentowej. Taką możliwość gwarantuje rozporządzenie Ministra Energii z roku 2019 w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z fotowoltaiki.

Jak rozliczana jest energia z fotowoltaiki? Rozliczenie fotowoltaiki z zakładem energetycznym przebiega za każdym razem niemal w ten sam sposób.

Jak czytać rachunek za prąd?

Rachunki opłacane przez prosumentów nieco różnią się od rachunków klasycznych odbiorców. W fakturze za prąd znajdują się dodatkowe pola i informacje, które mogą sprawiać problem w odczycie i interpretacji. Posiadacze instalacji fotowoltaicznej, która w całości pokrywa ich zapotrzebowanie energetyczne muszą opłacać jedynie opłaty dystrybucyjne, oraz takie których nie da się uniknąć (na przykład opłata mocowa). W fakturze znajdują się informacje o podsumowanej ilości energii wyprodukowanej i pobranej, grupie taryfowej, mocy instalacji fotowoltaicznej oraz daty odczytu. Na podstawie wszystkich danych oblicza się koniecznie do opłacenia należności. Każdy dystrybutor może przygotować swój własny dokument, różniący się nieco wizualnie od pozostałych. Wymienione wcześniej dane znajdują się jednak w każdym z nich, bez względu na wybranego OSD.

Dla prosumenta najważniejsze pola to przede wszystkim:

  • Zużyta energia - wartość zużycia większa od bieżącej produkcji
  • Wyprodukowana energia - ilość elektryczności wyprodukowanej w instalacji, która nie została od razu zużyta na zasadach autokonsumpcji
  • Energia wprowadzona, rozliczana opustem - rozliczenie z zakładem energetycznym
  • Nadwyżka - różnica między enegią rozliczoną opustem a wyprodukowaną w instalacji
  • Wysokość rachunku

Fotowoltaika rozliczenie z PGE

W PGE rozliczenie fotowoltaiki zostało dokładnie opisane w przygotowanym przez spółkę poradniku. W tabeli zawarte są informacje o dacie odczytu licznika, rodzaju jego wskazania, konkretnej wartości odczytu oraz kierunek i ilość energii. Jeżeli w bieżącym rozliczeniu ilość energii pobranej jest taka sama jest ilość energii wprowadzonej, oznacza to, że prosument nie zgromadził wystarczającej ilości energii w banku, by uniknąć zakupu dodatkowych kilowatogodzin. Decyduje o tym system prosumencki - do darmowego odbioru wykorzystać można jedynie 70-80% nadwyżek. Jeżeli w poprzednim okresie nie zgromadziło się dodatkowych uzysków, zakup będzie nieunikniony.

Przykład 1:
Rozliczenie bieżące - wprowadzono 100kWh energii
Rozliczenie bieżące - pobrano 100kWh energii

Energia pobrana - energia wprowadzona * wskaźnik bilansowania

Instalacja o mocy 2-10kW:
100kWh - (100kWh * 80%) = 20kWh
Instalacja o mocy 10-50kW:
100kWh - (100kWh * 70%) = 30kWh

Oznacza to, że prosument musi dokupić dodatkowe 20-30kWh energii elektrycznej (o ile nie posiadał w banku nadwyżkowych uzysków z poprzedniego okresu)

Przykład 2:
Rozliczenie bieżące - wprowadzono 200kWh energii
Rozliczenie bieżące - pobrano 100kWh energii

Energia wprowadzona - energia pobrana / wskaźnik bilansowania

Instalacja o mocy 2-10kW:
200kWh - (100kWh / 80%) = 75kWh
Instalacja o mocy 10-50kW:
200kWh - (100kWh / 70%) = 58kWh

Jeżeli w przyszłym miesiącu zapotrzebowanie energetyczne prosumenta będzie wyższe niż przesłane w tym samym czasie nadwyżki, wykorzysta zgromadzoną w banku energię.

Rozliczenie fotowoltaiki ENEA

Rozliczanie ze spółką ENEA przebiega w ten sam sposób, jak w przypadku PGE. Jedyna różnica między spółkami może przejawiać się w wyglądzie faktury. Zasady rozliczania pozostają jednak takie same. ENEA nie przygotowała dodatkowych materiałów ułatwiających zrozumienie zasad rozliczania swoim klientom.

Fotowoltaika rozliczenie z Energa

Zasady rozliczania z fotowoltaiki w spółce Energa nie różnią się od uprzednio omawianych przypadków. Inaczej wyglądająca faktura została jednak dokładnie opisana przez zakład energetyczny, by ułatwić klientom interpretację odczytów. Z treścią dokumentu można zapoznać się pod adresem https://www.energa.pl/dom/faktura-prosumencka.html

Tauron fotowoltaika rozliczenie

Zasady rozliczania ze spółką Tauron są identyczne jak w przypadku poprzednich przykładów. Uniwersalny system prosumencki ułatwia zrozumienie zasad rozliczania, więc wybór odpowiedniej spółki pozostaje tylko kwestią dodatkowych usług. Jaki jest okres rozliczeniowy z fotowoltaiką Tauron? Wszystko zależy od długości określonej w umowie kompleksowej. Spółka Tauron udostępniła jednak metody interpretacji faktur dla swoich klientów pod adresem https://www.tauron.pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/faktura-dla-prosumenta

Fotowoltaika dla firm - rozliczenie

Jeżeli rozmiar instalacji firmy nie przekracza 50kW, może ubiegać się o status prosumenta. W takim przypadku rozliczenie niczym nie różni się od rozliczania dla osób prywatnych. Działanie instalacji fotowoltaicznej można wpisać w koszty prowadzenia działalności, co obniża konieczny do zapłacenia podatek. Jeżeli firma zdecydowała się jednak na sprzedaż prądu, nie będzie go magazynować w akumulatorach po stronie operatora sieci. Prąd zostaje wtedy odkupiony, na przykład przez zakład energetyczny po stawce kwartalnej. Rozliczenie rzeczywiste z odsprzedanej energii elektrycznej może przynieść przychód rzędu setek złotych w postaci zwrotu należności.

Fotowoltaika rozliczenie PIT

Dzięki uldze termomodernizacyjnej, możliwe jest odpisanie kosztów poniesionych na termomodernizację budynku w zeznaniu podatkowym. Możliwa do odliczenia kwota to aż 53000zł na każdego współwłaściciela domu. Ulga odliczana jest od podstawy obliczenia podatków. Mogą z niej korzystać wszyscy posiadacze fotowoltaiki dla domu, której głównym przeznaczeniem jest zasilanie gospodarstwa domowego. Koniecznym do spełnienia warunkiem jest jednak zakończenie realizacji w ciągu 3 następnych lat od poniesienia pierwszego wydatku. Ulgę należy wykazać w załączniku PIT-0 i dołączyć do zeznania podatkowego PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Nie można jednak odliczać otrzymanego dofinansowania. Rozliczenie fotowoltaiki w PIT to dla prosumentów bardzo korzystna opcja.

Nowe zasady rozliczania fotowoltaiki

Od przyszłego roku kalendarzowego prosumenci mogą spodziewać się nadejścia zmian w dotychczasowym systemie opustów. Zgodnie z ustaleniami rządu, zasada net-meteringu ma całkowicie zniknąć. Zastąpi ją za to stosowany w pozostałych krajach Unii Europejskiej net-billing. Oznacza to, że darmowy odbiór nadwyżek przestaje być rzeczywistością. Zamiast prawa do odbioru 70-80% przesłanej elektryczności, prosumenci będą musieli ją po prostu kupić. Za wygenerowaną przez siebie elektryczność otrzymają jednak pieniężne wynagrodzenie. Większość ekspertów przewiduje, że nowy system nie będzie aż tak korzystny dla prosumentów jak obecny. Znaczenie zacznie więc zyskiwać autokonsumpcja, czyli ilość energii zużywanej zanim trafi do operatora sieci. Jak nowe zasady wpłyną na sposoby rozliczania z zakładem energetycznym okaże się dopiero za kilka miesięcy.